Toàn cầu hóa mã số mã vạch tại việt nam

MÃ SỐ MÃ VẠCH quốc tế lấy năm 2005 là năm chuyển mình, với việc tổ chức đổi tên thành tổ chức GS1, GS1 Việt nam là một nước thành viên. Đồng thời các máy in mã vạch và đầu đọc mã vạch từng bước hiện đại hơn áp dụng nhiều công nghệ mới. Phần cứng cũng phải đáp ứng in theo chuẩn của hiệp hội đã đề ra, công nghệ sửa chữa máy in mã vạch đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật phải hiểu biết về các chuẩn thống nhất. Thời điểm tính đến 30/12/2006 đại diện cho 106 nước số thành viên tham gia tổ chức GS1 Quốc tế là 104 tổ chức. Tổng số các doanh nghiệp sử dụng các tiêu chuẩn về MÃ SỐ MÃ VẠCH trên toàn thế giới hiện nay là hơn một triệu doanh nghiệp. Trong toàn hệ thống GS1 quốc tế đã được triển khai ứng dụng không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và sản xuất, cho đa ngành công nghiệp, không những thế đang được mở rộng ứng dụng cho các lĩnh vực hoạt động khác của nền kinh tế quốc dân như an ninh quốc phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, truy tìm nguồn gốc sản phẩm thực phẩm... cụ thể là trong trao đổi dữ liệu điện tử và trao đổi dữ liệu thông tin qua mạng Internet. Xu hướng của tổ chức là:  thành lập một hệ thống tiêu chuẩn thống nhất toàn cầu làm cho “Ngôn ngữ cho thương mại toàn cầu”

máy quét mã vạch

Mã vạch trong bán hàng

Để được có thể theo kịp với các nước trong khu vực và trên thế giới,  các nhiệm vụ của GS1 Việt Nam cho thập niên tiếp theo cần phải hài hòa với các hoạt động củaGS1 quốc tế. Chính xác là cần tiến hành các hoạt động triển khai thúc đẩy áp dụng hệ thống GS1 ở Việt Nam, dẫn đường cho các doanh nghiệp tham gia hội nhập thương mại điện tử cụ thể:

*  Nghiên cứu triển khai đưa vào áp dụng các mã tiêu chuẩn và công nghệ mới:

-         Trong chuỗi cung ứng toàn cầu Áp dụng Công nghệ nhận dạng bằng bằng tần số radio (RFID - Radio Frequency Identification).

-         Phục vụ cho công nghệ RFID phổ biến áp dụng Mã điện tử sản phẩm (EPC - Electronic Product Code).

-         Tổ chức triển khai hoạt động Đáp ứng có hiệu quả cho khách hàng (ECR - Efficience Customer Response) để tham gia hội nhập hoạt động của khu vực - ECR Asia.

-         Công khai Phổ biến áp dụng các loại mã số và mã vạch mới được chấp nhận quốc tế và tiêu chuẩn hóa.

*  Tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp và sản phẩm của Việt Nam

-         Tiến hành cập nhật và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH, bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

-         Các hãng sản xuất đầu đọc mã vạch phải cập nhật các chuẩn trên.

-         Tham gia mạng Đăng ký mạng GEPIR Global - thông tin toàn cầu của GS1.

-         Nghiên cứu triển khai thiết lập Catalô điện tử sản phẩm sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH của Việt Nam.

-         Tiến hành Hỗ trợ các doanh nghiệp của Việt Nam chuẩn bị điều kiện đăng ký tham gia các mạng toàn cầu - GR (Global Registry); EPC Global; GDSN (Global Data Synchronization Network).

*  Thúc đẩy và giúp các bộ ngành trong hoạt động ứng dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH

-         Chủ động Thúc đẩy áp dụng mã QR cho quản lý nhân sự (quản lý công chức, thẻ chứng minh nhân dân….)

-         Chủ động Thúc đẩy ứng dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH trong truy tìm nguồn gốc thực phẩm, bao gồm cả thuỷ sản và rau sạch.

-         Chủ động Thúc đẩy ứng dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH trong ngành Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

-         Nhanh tróng Hỗ trợ các ngành ứng dụng các công nghệ mới liên quan (như : ECR; RFID; EDI; Mã hỗn hợp RSS...). Cụ thể, nghiên cứu áp dụng thử và phổ biến ứng dụng rộng rãi công nghệ RFID cho các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu.

-         Mở rộng ứng dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH trong các hoạt động dịch vụ công cộng (chú trọng các ngành: giao thông vận tải; bưu chính viễn thông; vận chuyển hàng không; quản lý rau và thực phẩm sạch; vận chuyển hàng hải...).

Qua bốn năm thực hiện Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg, đạt các kết quả đạt được nêu trên, có thể nhận thấy rằng việc ban hành quyết định là cần thiết và kịp thời vì văn bản đã là cơ sở pháp luật cho việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động MÃ SỐ MÃ VẠCH, qua đó từng bước thúc đẩy ứng dụng  công nghệ nhận dạng hiện đại, tự động mới, có hiệu quả thiết thực trong hoạt động quản lý đa ngành của nền kinh tế quốc dân của nước nhà. Hoạt động cấp và sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH phù hợp với thông lệ quốc tế và đã đi vào nền nếp, cùng ổn định và phát triển.

Theo: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %18 %026 %2014 %06:%06