Câu hỏi 31: Làm thế nào để quét mã vạch vào ứng dụng của tôi (không phải là 1 chương trình văn bản như Word hay Excel).

Trả lời:  Đa số các loại máy quét thông dụng đều sử dụng cổng keyboard hay USB để kết nối với máy tính. Khi sử dụng các loại máy quét này dữ liệu quét sẽ được đưa trực tiếp vào trường văn bản nào đang hoạt động. Do đó dù bạn dùng bất cứ chương trình gì, miễn có các trường văn bản (text field) là dữ liệu quét có thể được đưa vào đó.