Câu hỏi 30: Máy quét của tôi lúc trước mới mua về quét được đủ loại barcode. Đến nay "xài" đã 2 năm tự nhiên không quét được Code 93. Xin cho hỏi vì sao ?

Trả lời:  Không phải vì bạn "xài" 2 năm mà máy không quét được Code 93. Nếu máy bạn quét được hầu hết các loại barcode thông dụng nhưng "chừa lại" Code 93 thì lỗi này có thể là do lập trình barcode đã khoá code 93. Bạn nên tham khảo sách hướng dẫn lập trình barcode (thường nằm trong User Manual hoặc User Guide), tìm cách bật Code 93 thì máy sẽ quét được Code 93. Còn bằng không thì bạn program lại máy quét theo tình trạng mặc định của nhà máy (Factory Default settings). Không phải máy quét nào cũng quét được đủ loại barcode nhưng đa số các loại thông dụng thì máy quét có thể quét được mà không cần phải program gì cả. Một số loại barcode hãng giới thiệu là quét được nhưng bạn phải program nó thì mới quét được.